Konverzní pixel

Název konverzní pixel je pojmenováním pro kód, jehož úkolem je měření konverzí v rámci daného webu externími aplikacemi. Ve chvíli, kdy proběhne konverze, nástroj třetí strany zaznamená informaci vyslanou konverzním pixelem a uloží ji do svých statistik. Konverzní pixely najdou využití především u marketérů a e-shopů.

Zpravidla se jedná o HTML kód nebo JavaScript. Získaná data slouží k efektivnějšímu vyhodnocení použité strategie a jejímu možnému vylepšení.

Nevýhodou této metody je možná duplicita, tedy uložení jedné konverze (dokončení objednávky, registrace k odběru newsletteru a podobně) jako více. Duplicita vzniká tehdy, pokud uživatel navštívil web z více různých zdrojů a následně provedl jednu konverzi. Nástrojem třetí strany může být například Heureka nebo Facebook Pixel. Pokud se jedná například o registrace k odběru newsletteru, je potřeba započítané konverze porovnat s reálnými daty, tedy se skutečným počtem registrací.