Shody klíčových slov

Co je to shoda klíčových slov

Co to jsou klíčová slova a jak fungují, jsme si vysvětlili zde. Takže nyní již určitě víte, že v Skliku a Google Adds při vytváření reklamních kampaní je třeba využívat shod klíčového slova. V tomto případě mluvíme o shodě s vyhledávacím dotazem. Tato shoda může nabývat několik typů podle toho, jakou odchylku vyhledávacího dotazu od klíčového slova budeme tolerovat.

Typy shod a jejich výhody a nevýhody

  1. Volná shoda

V případě volné shody může být vyhledávací dotaz jakoukoliv variantou klíčového slova nebo dokonce i slovo se stejným nebo podobným významem. Vaše reklamy se tedy zobrazí na základě ne jen klíčových slov ale i jejich blízkých variant, kterými mohou být například různé pravopisné chyby či synonyma.

Takže na vaše klíčové slovo „apartmány v Chorvatsku“ se zobrazí reklama i třeba na dotaz „ubytování v Chorvatsku“.

Výhodou může být to, že se reklama zobrazuje velmi rozsáhle, aniž by bylo třeba nějakého velkého nastavování. Má to ale však velkou nevýhodu v tom že taková reklama je drahá a zbytečně se zobrazuje i na spoustu irelevantních vyhledávacích dotazů.

Pro zafixování slova ve volné shodě lez použít znaménko + a nebude tak nahrazováno jiným slovem s podobným významem. Označuje se jako „Modifikátor volné shody (+). Jednoduše řečeno vaše reklamy budou stále zobrazovány na základě volné shody, ale vyloučí se synonyma. Ale nejspíš ani tak tento typ reklamy zřejmě nepřinese ty nejlepší výsledky.

  1. „Frázová shoda“

U frázové shody musí vyhledávací dotaz obsahovat všechny výrazy, které obsahuje zvolené klíčové slovo a to i ve stejném pořadí a dokonce tvaru slova. To znamená, že na klíčové slovo „apartmány Chorvatsko“ se reklama zobrazí při zadání dotazu „apartmány Chorvatsko levně“, ale už ne při zadání „Chorvatsko apartmány“.

Výhodou takové reklamy je tedy to, že je již více cílená a zároveň mohou být ve vyhledávacím dotazu přidávána slova před i za klíčové slovo. Nevýhodou je ale zase to, že reklama se spustí jen na dotaz s přesným slovosledem.

  1. [Přesná shoda]

Pokud použijeme přesnou shodu klíčových slov, vyhledávací dotaz musí jednoznačně zcela přesně odpovídat danému klíčovému slovu. To znamená, že vyhledávací dotaz nemůže obsahovat ani žádná další klíčová slova.

Reklama na klíčové slovo „apartmány v Chorvatsku“ se zobrazí skutečně jen, pokud někdo do vyhledávače zadá „apartmány v Chorvatsku“

Výhodou je zde to, že potenciální publikum je tak naprosto omezeno a mělo by spíše docházet ke konverzím. Problém ale je, že při vytváření reklamy jen těžko odhadnete úplně všechna slova, která by potenciální zákazníci mohli hledat. A tak vlastně můžete přicházet o potencionálně velký zdroj návštěvnosti.

Proto při vytváření PPC reklam je nejlepší kombinovat několik typů shod v různých reklamních sestavách a inzerátech. Zobrazování reklam je pak třeba sledovat a celé nastavení podle výsledku optimalizovat. Jen tak nebudete zbytečně utrácet za zbytečná kliknutí a oslovíte spíše vaše cílové publikum. K tomu mohou posloužit také vylučující klíčová slova.

Vylučující klíčová slova

Díky využití vylučujících klíčových slov se vaše reklama zobrazí ve vyhledávání dle zvolené shody kromě případů, kdy budou použita vylučující klíčová slova. Zabráníte tak zobrazování reklamy na nesouvisející vyhledávání. Při vylučování je nutné uvést všechny varianty i jednotná a množná čísla.

Zjistili jste, že vytváření takovýchto reklamních kampaní nebude vaše parketa? Obraťte se na nás. Rádi je za vás nastavíme a pohlídáme.