Zkratka CPT pochází z anglického Cost per thousand a v překladu znamená platba za tisíc. V praxi se jedná o platbu za 1 000 zobrazení reklamního formátu.

Používá se nejčastěji u bannerů.

Další obdobou je CPM pocházející z anglického Cost per mille, v překladu platba za milion. Jedná se o totéž, pouze se platí za větší počet zobrazení reklamního formátu.

Dalšími cenovými modely jsou CPA či CPC.