Jak přistupovat k psaní odborného textu

Komu je text směřován

Jako u každého textu, tak i zde se musíte řídit cílovou skupinou. Komu je text určený? Je pro širokou veřejnost nebo pro úzký okruh odborníků? Přizpůsobte cizí slova a náročnost textu předpokládanému publiku.

Odborný text na úrovni B2B bude vyžadovat vyšší odbornost. Text B2C by měl odpovídat cílové skupině. Před jeho napsáním poznejte své čtenáře a snažte se psát pro ně. Vy dané problematice rozumíte. Teď je na vás vysvětlit ji ostatním. Zachovejte si věcnost a nechovejte se k čtenářům jako k malým dětem.

Nesnažte se text povýšit na vyšší úroveň cizími slovy a odbornými výrazy. Křečovitá snaha o příliš odborný text je zřejmá na první pohled a čtenář ji snadno prohlédne. Přestože tvorba odborného textu není primárně určena k navýšení prodeje, můžete snadno ztratit důvěryhodnost a působit přehnaně snaživě.

Etika v tvorbě odborného textu

Uvádění zdrojů zvyšuje důvěryhodnost informací u každého psaného textu. V případě odborných textů jde o nezbytnost. Etika tvorby odborných textů je často opomíjená, ale uvědomte si, že čerpáte z děl jiných autorů, které jsou chráněny autorským zákonem. A to i v případě parafrázování.

Ať už citujete přímo nebo parafrázujete, uvádějte zdroj dle platné citační normy. Pokud neozdrojujete nějaké tvrzení, může být váš text označen za plagiát. Pozor si dejte taky na obecná konstatování. Pokud nemáte oficiální zdroj, zkrátka nelze tvrdit, že toto přece každý ví. V odborném textu vždy musíte mít zdroj. Nemáte-li ho, myšlenku nebo tvrzení raději vynechejte.

Jazyková stránka odborných textů

Každý text by měl být stylisticky a gramaticky správně napsaný. Pokud není pravopis vaše silná stránka, investujte do kvalitního editora, který vám text zkontroluje.

Každý útvar má svá daná specifika. Odborný text vyžaduje jasné vyjadřování bez kudrlinek. Krátké a úsečné věty jsou stejně nevhodné jako dlouhá a nepřehledná souvětí. Vyhněte se také slangovým a hovorovým výrazům. Odborné termíny volte v závislosti na čtenářích, případně je dostatečně vysvětlete.

Přestože se při copywritingu obecně snažíte vzbuzovat emoce, v případě odborných textů zapomeňte na citově zabarvený text. Jako zprostředkovatel textu se snažte o nestranný pohled, který nedává průchod emocím.

Členění a typografie

Formální úprava textu je také velmi důležitá. Používejte jeden, maximálně dva typy písma. Nejvhodnější jsou bezpatkové fonty. V odborném textu není prostor pro ozdobné typy písem. Ostatně ani v jiných útvarech není vhodné používat zdobná písma, která ruší při čtení a mohou čtenáře odradit.

Zvýraznění provádějte ztučněním, ale nijak to s ním nepřehánějte. Zvýraznění je určeno pro opravdu důležité myšlenky a páteřní informace textu, které by neměli čtenáři minout. Kurzíva se užívá pro označení citace nebo odborného výrazu.

Pro každou myšlenku vyčleňte zvláštní odstavec. Ty by měly být přibližně stejně dlouhé. U blogových článků se počítá s 3-5 řádky na jeden odstavec, které mohou být proloženy odrážkami, aby zůstala zachována čtivost. Odborné texty předpokládají jistý zájem čtenáře, proto nemusíte usilovat o jeho pozornost, přesto se však snažte o přehledně strukturovaný text.

Potřebujete napsat odborný text, zajistit textaci webu nebo vytvořit obsah na blog?

Neváhejte nás kontaktovat


Publikováno: 13. 1. 2022
Blanka Kochová